PLANETA PLINĂ,
FARFURIILE GOALE

noua geopolitică a deficitului de hrană

Autor: Lester R. Brown
Editura Tehnică


Interviu cu Preşedintele Ion Iliescu
realizat de Virgiliu Hodorogea
la Gaudeamus 2012
Virgiliu Hodorogea: Bună ziua domnule Preşedinte Ion Iliescu. Ne-aţi spus să nu punem întrebări politice, fapt pentru care am să vă rog să-mi răspundeţi la doar două întrebări legate de cartea lui Lester R. Brown - PLANETA PLINĂ, FARFURIILE GOALE - noua geopolitică a deficitului de hrană. Am notat din discursul dumneavoastră de la lansarea acestui volum două probleme: Eco-Economia şi Planul B.
Având în vedere că foarte puţini oameni reuşesc să-şi dea seama de importanţa apei dulci la nivel planetar pentru că, practic, şi agricultura pleacă tot de la consumul de apă dulce, aşa cum aţi subliniat atât dumneavoastră cât şi ceilalţi participanţi care au luat cuvântul la această lansare de carte.
Cum vedeţi pentru România o posibilă Eco-Economie strict pentru apă şi în acest sens un posibil Plan B, pentru că avem foarte multe devieri de cursuri de apă datorită hidrocentralelor construite pentru a produce energie electrică verde, evitând să producem această energie mai degrabă cu centralele eoliene care nu deteriorează sub nici o formă mediul?
Care este părerea dumneavoastră despre această problemă prezentă în România şi care consideraţi că ar putea fi un eventual Plan B?

Preşedintele Ion Iliescu: Noi, deşi avem o reţea densă de râuri şi la prima vedere apărem ca o ţară bine dotată din acest punct de vedere cu o reţea hidrografică bogată plus Dunărea, fluviul principal în Europa cu excepţia fluviului Volga, fluviu care este şi o cale de navigare internaţională, dar Dunărea pentru noi este marginală. Deci, gradul ei de utilizare este mic.
Sistemele de irigaţii care au funcţionat o vreme cu apă din Dunăre erau foarte costisitoare şi acum n-ar mai putea să fie susţinute, pentru că avea un consum enorm de energie pentru pomparea apei la 100m.
Noi, o vreme, chiar şi după ’89, asiguram apa la hidrofor, deci era pompată din Dunăre, deci era costul investiţiei pentru staţia de pompare foarte mare, consumul de energie pentru ca să pompeze apa era mare,
dar la hidrofor apa era gratis pentru utilizatori!!!

Utilizatorii erau nişte entităţi economice care aveau în spate IAS-urile şi CAP-urile.
CAP-urile au cam dispărut, fărâmiţarea suprafeţelor de pământ a creeat probleme.
Cu unu, două, trei hectare de pământ este greu să te descurci într-o agricultură modernă.
Deci, acum statul nici măcar nu şi-ar mai putea permite să mai finanţeze, să subvenţioneze apa.
Va trebui să fie suportate toate costurile ei de către utilizatori, aceasta fiind una dintre probleme.
O investiţie raţională pentru noi ar fi
canalul de la Siret,
Siretul
fiind cel mai mare bazin hidrografic
din ţară care vehiculează
7-8 miliarde m3 de apă / an.

După el urmează Mureşul şi Oltul,
ca bazine mai importante din România.
Din cele 7-8 miliarde m3 de apă / an
1 miliard m3
s-ar putea transfera spre sud, am ales zonele Vrancea, Buzău, şi spre Brăila.
Este un sistem care foloseşte panta apei,
fără pompare.

Deci, apa merge gravitaţional de la Siret, din zona Adjud de unde s-a făcut priza de apă, până în sud.
Nu s-a terminat această lucrare care este o lucrare raţională, Canalul Siret - Bărăgan.

Virgiliu Hodorogea: Acesta ar putea fii un posibil Plan B?
Preşedintele Ion Iliescu: Planuri B sunt multe. Acesta este un proiect posibil, un obiectiv posibil care trebuie urmărit pentru a acoperi o nevoie într-un an hidrologic cu probleme aşa cum a fost anul 2012, fără ploi de primăvară, de vară sau de toamnă. Alimentarea de iarnă cu apă este slabă.
Deci, din aceste considerente orice asemenea lucrări sunt binevenite.
Amenajările hidrologice nu sunt de combătut. Hidrocentralele sunt binevenite. Să ne dorim să avem posibilităţi pentru a folosi mai mult hidrocentralele. Nu sunt de combătut.

Virgiliu Hodorogea: Totuşi, au existat distrugeri din punct de vedere ecologic pentru eco-sistemele din jurul hidrocentralelor.
Preşedintele Ion Iliescu: Da, dar aceasta este altă treabă. Sigur, orice are partea sa pozitivă dar şi efecte secundare care pot fi discutabile, dar nu se poate fără.

Virgiliu Hodorogea: Legat de Eco-Economie doresc să vă mai întreb un singur lucru. Am avut o situaţie în România chiar acum 48 de ore legat de importurile de fructe din Turcia care prezintă nişte probleme grave. Ştiu că înainte, în România, se verificau foarte bine alimentele care se importau la nivel naţional. Mai există aşa ceva în clipa de faţă, s-a continuat cu acest sistem de control?
Preşedintele Ion Iliescu: Nu cunosc practica, dar este obligatoriu acest lucru. În orice stat civilizat acest lucru se practică, adică controlul se face nu numai pentru mărfurile din import dar şi pentru cele autohtone. Controlul sanitar, controlul stării de sănătate a produselor alimentare este obligatoiu.

Virgiliu Hodorogea: Vă mulţumesc pentru interviu.