Producţia de titluri publicate a crescut în 2012

Potrivit unui studiu efectuat prin programul PROEDIT în beneficiul Uniunii Editorilor din România (UER), anul trecut, producţia de titluri publicate a crescut semnificativ faţă de cea din anii anteriori, în medie fiind editate 91.86 de titluri.

Ca pondere, cea mai mare parte dintre edituri au publicat între 1 şi 30 de titluri (44%), 17% dintre edituri au publicat peste 120 de titluri, iar, pe locul trei, 16% dintre editurile chestionate declară că au publicat între 31 şi 60 de titluri. Întreprinderile cuprinse în eşantion au avut în mare parte (61%) o cifră de afaceri sub 500.000 de lei, în timp ce 17% dintre ele susţin că au înregistrat venituri între 500.000 lei şi un milion de lei. Ponderea editurilor a căror cifră de afaceri a fost între un milion de lei şi 15 milioane este de 16%, iar cea cuprinsă între 15 milioane de lei şi 30 de milioane de lei este de 4%. Doar pentru 2% dintre edituri cifra de afaceri aferentă anului 2012 depăşeşte 30 de milioane de lei.

42% dintre editurile care au intrat în eşantion au înregistrat profit din activitatea de editare pe parcursul anului 2012. 57% dintre acestea au înregistrat un profit situat sub pragul de 10.000 de lei, iar, în 57% dintre cazuri, activitatea de editare a fost sursa principală a profitului înregistrat. Cele mai mari probleme cu care se confruntă producţia editorială din România sunt lipsa fondurilor, costurile ridicate de producţie şi scăderea continuă a consumului de carte. Printre principalele probleme legate de difuzare sunt costurile ridicate, consumul redus de carte, lipsa reţelelor de difuzare, respectiv numărul redus de librării.

„În condiţiile în care piaţa cărţilor din România a scăzut cu până la 50%, editurile au fost nevoite să se replieze, aşa cum arată şi studiul, şi să se adapteze la noile condiţii. Cele mai la îndemână metode pentru a face acest lucru au fost scăderea tirajelor şi creşterea şi diversificarea numărului de titluri. Cultura (în sensul extins al cuvântului, implicând şi educaţia) ar trebui să fie o prioritate mai mare pentru că un popor este peste cinci ani ceea ce citeşte acum. La noi, în ultimii cinci ani consumul de carte a scăzut drastic şi scăderea este continuă, ceea ce ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea”, a declarat preşedintele UER, Mario Demezzo.

45% dintre persoanele intervievate spun că au auzit de programul de pregătire profesională PROEDIT, dintre aceştia 31% au o părere foarte bună, iar 65% au o părere bună despre programul de pregătire. În ceea ce priveşte calitatea cursurilor şi a conferinţlor organizate prin PROEDIT, un cumul de 96% dintre subiecţii chestionaţi au o părere bună sau foarte bună, iar procentul cumulat creşte la 97% vizavi de aprecierea lectorilor cursurilor organizate prin PROEDIT.

31% dintre cei intervievaţi spun că au auzit de intenţia UER de a înfiinţa un centru naţional de formare a angajaţilor, iar dintre aceştia 40% au o părere foarte bună şi 57% au o părere bună vizavi de această idee. Organizarea târgurilor de carte (58% menţiuni cumulate)este principala manifestare care ar trebui să fie preocuparea asociaţiilor de profil şi a viitorului centru naţional. De asemenea, 79% dintre reprezentanţii editurilor din România declară că simtnevoia unor publicaţii, site-uri pe teme profesionale, care să permită apariţia de articole şi dezbaterea pe forumuri a problemelor comune ale reprezentanţilor breslei.

Cine sunt PROEDIT şi UER

Programul PROEDIT este cel mai complex şi mai important proiect al UER, susţinut cu fonduri europene şi care implică, printre altele, organizarea a peste 30 de activităţi de perfecţionare profesională cu 1000 participanţi, editarea a şase manuale şi patru ghiduri, realizarea a trei studii privind adaptabilitatea piaţa muncii din industria editorială, înfiinţarea şi dotarea unui Centru naţional de formare în cultura scrisă.

Rezultatele Studiului privind adaptabilitatea angajaţilor din domeniul editorial la tendinţele europene (2008 – 2011) vor fi utilizate în cursuri, conferinţe, ateliere, şi schimburi de experienţă internaţionale. Totodată, ele vor fi folosite în acţiunile derulate în viitorul Centru naţional de formare în cultura scrisă.

UER reprezintă cea mai importantă organizaţie patronală şi profesională a editorilor din România, ce desfăşoară numeroase programe în domeniul educaţional şi în cel cultural şi care reprezintă interesele angajaţilor din sectorul editorial, urmărind derularea unor programe şi acţiuni în interesul membrilor, creşterea rolului şi forţei organizatorice, dezvoltarea de relaţii publice şi de parteneriate, precum şi gestiunea eficientă a fondurilor şi a resurselor. Organizaţia reuneşte importanţi editori şi difuzori de cultură scrisă, care produc şi comercializează carte şcolară preuniversitară şi universitară, literatură română şi universală, carte pentru copii, lucrări destinate orizontului educaţional şi cultural, carte de învăţătură adresată tuturor vârstelor. În prezent, UER include peste 55 de membri din toată ţara.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-urile
www.proedit.ro şi www.uer.ro.